Vatten, en naturlig och viktig resurs, är utan tvekan den mest oumbärliga delen av våra liv. Även om det är rent av naturen, minskas vattnets renhet med föroreningar av olika slag; såsom kemikalier, organiska material och andra utsläpp. Det blir således olämpligt att dricka eller användas i andra syften.

Vattenreningsverk – typer och användningsområden

Det finns olika typer av vattenreningsverk som använder olika typer av utrustning för att rena vatten från föroreningar, kemikalier och så vidare. Klorering, koagulering, desinfektion, sedimentation och filtrering är några av de vanligaste processerna som har genomgåtts i sådana reningsanläggningar.

Förslutna vattenreningsverk

Dessa reningsverk används för att rena och minska COD-nivåerna i vattnet. Olika processer används i dessa anläggningar såsom utfällning, koagulering, ombyte av jon, och omvänd osmos. Dessa reningsverk används ofta för att separera suspenderade fasta ämnen från flod- och sjövatten.

Ozonbaserade reningsverk

Ett av de mest använda reningsverken för att behandla poolvatten. De ozonbaserade reningsverken använder ozon för att desinficera vattnet och de kräver ingen annan mängd kemikalier för rening.

Reningsverk för avloppsvatten

Avloppsvattnet som samlas in från industrier, hem och andra platser behandlas i avloppsvattenanläggningarna för återanvändning. Detta är en av de mest effektiva metoderna för återanvändning av naturresurser. Olika typer av föroreningar som biologiska, fysiska och radioaktiva element tas bort från vattnet och gör det användbart igen.

Mobila reningsverk

Dessa reningsverk är idealiska för rengöring av vatten under vissa katastrofer eller nödsituationer. De kan också användas som en mobil enhet där det krävs inom arméverksamheten.

Kompakt vattenreningsverk

En annan mycket effektiv reningsanläggning för behandling av grundvatten är det kompakta reningsverket. Det anses vara mer ekonomiskt och kan användas för att rena vatten på plats. Det kompakta reningsverket kan också filtrera även de minsta partiklarna i vatten.

Write your comment Here